BRICK-HOUSE-TAVERN-TAP-RESTAURANT-PLANO-MAGAZINE-KOBE-PIZZA