Plano-Magazine-Plano-Comedy-Festival-photos-Jennifer-Shertzer-Katie Still3